Aktuális workshop

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a www.varazsuveg.hu weboldalon végzett termékértékestítésre vonatkoznak.
A varazsuveg.hu weboldal üzemeltetője és tulajdonosa dr. Kebeley Tímea (továbbiakban: Szolgáltató)

Jelen ÁSZF-ben meghatározott vásárlási feltételek elfogadása után jogosult bárki a  weboldalon keresztül ékszert és további lakberendezési tárgyakat rendelni. Az ÁSZF elsősorban dr. Kebeley Tímea és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg.

A webshopban történő vásárlás egyúttal az Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

Amennyiben bármilyen kérdésed merül fel a jelen ÁSZF kapcsán, vagy a www.varazsuveg.hu oldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlással kapcsolatosan, vagy akár egyedi megrendelés kapcsán, kérlek a megadott elérhetőségeken keress meg!

Az ÁSZF minden szolgáltatásra és jogügyletre vonatkozik, ami a www.varazsuveg.hu internetes oldalon keresztül zajlik.  Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

A szerződés nyelve: magyar

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
 • Szolgáltató neve: dr. Kebeley Tímea Éva egyéni vállalkozó
 • Szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, Csabai út 48.
 • Szolgáltató elérhetősége, ami a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@varazsuveg.hu
 • Adószáma: 79089995-1-42
 • Nyilvántartási szám: 54945001
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
 • Telefonszáma: +36 30 418 4745
 • A csomagküldő kereskedelmi tevékenységet Budapest XVII. Kerületi Polgármesteri Hivatal vette nyilvántartásba.

 

1.1. Domain és tárhely-szolgáltató valamint webshop-tárhely szolgáltató:

 • Neve: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u 18-22.
 • Adószám: 23495919241
 • Cégjegyzékszám: 01 09 968314
 • Tel.: +0617002323
 • E-mail: info@mhosting.hu
 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdéseire, a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbiak:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv. törvény vonatkozó rendelkezései,
 • a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai,
 • valamint Szolgáltató szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2020. július 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

2.3. Amennyiben a Felhasználó bármely módon olvassa a www.varazsuveg.hu weboldalt vagy belép oda, a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, akkor nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. A www.varazsuveg.hu weboldal teljes egészét szerzői jog védi, ezért tartalmát, vagy akár annak egy részét, a képi anyagokat és egyéb ott található információkat másolni, módosítani, terjeszteni, letölteni a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS

3.1.    Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2.   A weboldalon regisztráció nélkül vagy regisztráció után lehet vásárolni. A vásárlást érintő kapcsolattartáshoz és a szállításhoz, a megrendelések teljesítéséhez szükség van a Felhasználó következő adataira: név, szállítási cím, (számlázási cím), telefonszám, e-mail cím.  A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Profil menü Adatmódosítás menőpontja alatt. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.6. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót

 1. A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A weboldalon keresztül a következő terméktípus vásárolható meg: üvegfestéssel készült ékszerek és lakberendezési tárgyak, így óra, lámpa, mandala, festmény.

4.2. A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg és postai kézbesítéssel illetve személyes átvétellel vásárolhatóak meg.  A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban (Ft) értendőek és Áfa-val nem növelt bruttó árak, mivel a Szolgáltató kisadózó (alanyi adómentes). A feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.3. Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatására azzal a feltétellel, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.4. A webshopban a termékekről részletes információt jelenít meg a Szolgáltató: termékek neve, leírása és fotó. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. A Szolgáltató által gyártott ékszerek egyedi, kézműves termékek, és ha egyfajta termékből több is készül, nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak lesznek (kismértékű eltérés lehet utángyártás esetén). A megrendelések során a Szolgáltató kéri ennek figyelembevételét.

4.5. Egyedi ékszereket lehet e-mailben rendelni. Amennyiben a Felhasználó nem tiltja kifejezetten írásban az egyeztetések során, a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a Felhasználó által megadott szempontok szerint megtervezett ékszerből több példányt is készíthet, amelyeket a webshopban értékesít a többi ékszerhez hasonlóan. Amint elkészül az ékszer és a webshopban elérhetővé válik, a Szolgáltató értesíti a Felhasználót e-mailben, aki ezt követően az általános eljárás szerint meg tudja vásárolni a kívánt egyedi ékszert a webshopból. Abban az esetben, ha a Felhasználó az előzetes egyeztetések során kifejezetten írásban jelzi, a Szolgáltató egyetlen darabot készít csak a Felhasználó által megtervezett ékszerből. A fenti példához hasonlóan a Szolgáltató értesíti Felhasználót az ékszer elkészüléséről és a webshopban való megjelenéséről, melyet követően a Felhasználó az általános eljárás szerint tudja megvásárolni a kizárólag neki készült egyedi ékszert a webshopból. Ha a Felhasználó hozzájárul, hogy az egyedi ékszerből további példányok is utángyártásra kerüljenek és a webshopban értékesítésre kerüljenek, akkor a Felhasználót megilleti az általános elállási jog ezen egyedi ékszer esetében is. Ugyanakkor, ha a Felhasználó nem engedélyezi az egyedi ékszer utángyártását és webshopban való értékesítését, vagyis kizárólag neki készül az egyedi ékszer, a Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, mert az adott ékszer kizárólag neki értékesíthető.

4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak időtartamáról.

4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

4.8. Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfelhasználónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. A RENDELÉS MENETE

5.1. A megrendelés a Szolgáltató weboldalán keresztül történik, telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módjában a Szolgáltatónak elfogadni (kivétel a 4.5-ben részletezett egyedi megrendelés). A Felhasználó regisztráció nélkül és regisztrációval is tud vásárolni, a megrendeléshez a Felhasználónak meg kell adnia a kért, rá vonatkozó adatokat. A Szolgáltatót nem terheli semminemű felelősség a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb problémákért és károkért.

5.2. Adatbeviteli hibák javítása: a Szolgáltató a vásárlás valamennyi lépésében visszalépési lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, vagyis a Felhasználó a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat, lehetőség van az adatbeviteli hibák korrigálására (pl. termék törlése a kosárból a „kuka” ikonra kattintva).

5.3. A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket az adott termékre kattintva, ahol megjelenik a termék részletes adatait bemutató oldal és beállítja a megvásárolni kívánt darabszámot.

5.4. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket a „Kosárba” gomb használatával. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.5. Amennyiben a Felhasználó nem szeretne további termékeket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A „Megrendelés”-re kattintva módosítható a kosárba helyezett termékek köre és mennyisége. A mennyiség véglegesítéséhez a „Módosít” ikonra kattint a Felhasználó.

5.6. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül megadásra, és bruttó árak, ÁFA-t nem tartalmaznak (kisadózó). A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, ez a rendelés leadásakor, a végösszeghez kerül hozzáadásra.

5.7. A Felhasználó ezt követően megadja a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat (e-mail cím, név és mobilszám), valamint a számlázási és szállítási adatokat. Ez után tudja kiválasztani a Felhasználó a szállítási és a fizetési módot, melynek típusai a következőek:

 5.7.1. Fizetési módok:

 • Átutalással: (megrendelése leadásakor e-mailben értesítjük, hogy rendelése “függő állapot”-ba került, amint megérkezik bankszámlánkra az átutalt összeg, rendelését aktíváljuk, és e-mailben minden szükséges további információt közlünk Önnel

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: CIB Bank

Kedvezményezett neve: dr. Kebeley Tímea

Kedvezményezett számlaszáma: 10700581-63175794-51100005

 • utánvét – (készpénzes fizetés házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor a Magyar Posta munkatársának kizárólag csomagküldéskor)
 • készpénz – (1173 Budapest, Csabai út 48. előre egyeztetett időpontban)

Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

 5.7.2. Szállítási mód:

 • A webáruházból megrendelt csomagok kézbesítését a Magyar Posta Zrt. végzi munkanapokon. A Szolgáltató a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a csomagot, ezért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A szállítási költség belföldi szállítási cím esetében:

– 500 grammig előre utalásos fizetés esetén: feladási díj 880,- Ft. (ajánlott, buborékos borítékban)

– 500-gr-2 kg-ig előre utalásos fizetés esetén: a csomag feladási díja 1.980,- Ft.

– 50 gr- 2 kg-ig utánvétes fizetés esetén: a csomag feladási díja 2.300,- Ft.
,mely tartalmazza a szállítási és csomagolási költséget is.

 20 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetében a Szolgáltató átvállalja a szállítási költséget, az a Felhasználó részére ingyenes.

 • A kézbesítés munkanapokon történik, aláírás ellenében vehetőek át. Sikertelen kézbesítés esetében értesítőt hagynak a postaládában, amivel a csomag a területileg illetékes postahivatalban vehető át.   

5.8. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ebben az esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.9. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz a megrendelés összesítése alapján.

5.10. Az adatok megadását követően a Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva küldi el megrendelését, de előtte még egyszer le tudja ellenőrizni, illetve javítani a megadott adatokat és a megjegyzés mezőben el tudja küldeni észrevételeit, vagy e-mailben jelezheti egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát a varazsuveg@gmail.hu címen.

5.11. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.12. A Szolgáltató a megrendelt termék(ek) postai feladását követően a Felhasználó részére elektronikus számlát küld, mely igazolja a kifizetést. A Felhasználó a webshopban történő vásárlással egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki részére. A csomag átvételét követően észlelt esetleges sérülésért nem vállal felelősséget a Szolgáltató. A csomag és a termék(ek) sértetlenségét a Felhasználó köteles a csomag kézbesítésekor a kézbesítő előtt megvizsgálni és a csomagoláson, valamint a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, amennyiben pedig sérülés található azon, akkor nem köteles a csomagot átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

5.13. A rendelések feldolgozása kétlépcsős folyamat. Elsőként a Szolgáltató a Felhasználó által leadott megrendelés megérkezését automatikus visszaigazoló e-mailben visszaigazolja a Felhasználó számára. Ez a visszaigazoló e-mail csak és kizárólag arról értesíti a Felhasználót, hogy a Szolgáltató megkapta a megrendelését. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, ha e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a megrendelési folyamat során vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud e-maileket fogadni.

5.14. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az 5.13. pontban részletezett visszaigazolás csak egy automata visszaigazolás, vagyis szerződést nem hoz létre. A második lépésben keletkezik szerződés, amikor a Szolgáltató az 5.13. pontban említett automata visszaigazolás után egy újabb üzenetben tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. A Felhasználó küld egy díjbekérőt/proforma számlát, mely tartalmazza a banki utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelt termékek árát (szállítási költséggel együtt).

5.15. Ha a Felhasználó hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben található adatokra vonatkozóan a megrendelés után, akkor 1 nap áll rendelkezésére, hogy azt jelezze a Szolgáltatónak.

5.16. Amennyiben a megrendelni kívánt termék a megrendelés leadásakor nem áll rendelkezésre, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését. Ekkor nem jön létre a szerződéskötés, amiről a Felhasználó tájékoztatásra kerül. Bármely, erre vonatkozó, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Szolgáltató haladéktalanul visszatérít a Felhasználó számára.

 1. KEDVEZMÉNY KUPON

A www.varazsuveg.hu weboldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni. A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozáskor, illetve a feliratkozottaknak időnként, havonta egyszer, de adott esetben többször is, hírlevelet küld. A Szolgáltató saját döntése szerinti, változó időközönként kedvezmény kupont küld a feliratkozottaknak megküldött hírlevélben.

A kedvezmény kupon tartalmaz egy kódot, a kedvezmény mértékét, felhasználhatóság határidejét. Ha a vevő a kedvezmény kuponban meghatározott határidőn belül vásárol a www.varazsuveg.hu honlapon a jelen ászf rendelkezései szerint, és a vásárlás menetében  az kupon számot beírja a kupon száma feliratú  rovatba, akkor a vásárlás végösszegéből érvényesíteni tudja a kuponban meghatározott kedvezményt.
A hírlevél feliratkozással elfogadja az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

7.1. A megrendelések munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között kerülnek feldolgozásra. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

7.2. Általános teljesítési határidő, a raktáron lévő ékszerek esetében a megrendelés ellenértékének kiegyenlítésétől számított 2-5 munkanapon belül. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, ill. egyedi megrendelések esetében a teljesítési határidő a kért termék(ek) mennyiségének és sajátosságainak a függvényében ettől eltérhet, akár 2 hét is lehet, azonban minden esetben a Felhasználóval egyeztetésre kerül a megrendelési folyamat során. 

7.3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni és a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 1. ELÁLLÁS JOGA

8.1. A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi a terméket. A Felhasználó gyakorolhatja elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti is.

8.3. Az elállási jog gyakorlásakor a Felhasználót a termék visszaküldésének költsége terheli csak, más költség nem terheli.

8.4. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8.5. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Felhasználó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.6. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy a Szolgáltató az erre vonatkozó elállási nyilatkozat kézhezvételét/ vagy a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak az általa teljesített fizetést, beleértve a szállítási díjat is.

8.7. A visszatérítés az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módon történik, kivéve, ha Felhasználó kifejezetten hozzájárul más fizetési mód igénybevételéhez; de ebben az esetben a más visszatérítési mód alkalmazásából Felhasználót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

8.8. A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítést Szolgáltatónak való megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a Szolgáltató megadott címén átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

8.9. Írásban történő elállás esetén Felhasználónak elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

8.10. A Szolgáltató nem köteles megtéríteni azokat a többletköltségeket a Felhasználónak, amelyek a Szolgáltató által javasolt legolcsóbb, szokásos szállítási módtól eltérő fuvarozási mód, Felhasználó általi választásából adódnak.

8.11. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Szolgáltató, amíg vissza nem kapta az terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.12. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (akár a mellékeltet) köteles eljuttatni írásban a Szolgáltató valamely elérhetőségére. Postai címre: 1173 Budapest, Csabai út 48. számra vagy elektronikus úton küldött levél útján az info@varazsuveg.hu címre.  Postai út választása esetén a postára adás időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató, és ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el. A megrendelt terméket postai úton juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

8.13. A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkező értékcsökkenésért felel.

8.14. Elállási jog gyakorlásának menete:

 8.14.1. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató elérhetőségére.

 8.14.2. Ha a Felhasználó a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát, határidőben gyakorolja elállási jogát. Ha írásban történik az elállás, elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül: postai út esetében, a postára adás dátuma kerül figyelembe vételre, e-mail esetében pedig az e-mail küldésének ideje.

 8.14.3. Elállás esetén a Felhasználó köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 8.14.4. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő költségeket a Felhasználó viseli. De a Szolgáltató nem köteles megtéríteni azokat a többletköltségeket a Felhasználónak, amelyek a Szolgáltató által javasolt legolcsóbb, szokásos szállítási módtól eltérő fuvarozási mód, Felhasználó általi választásából adódnak.

 8.14.5. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 8.14.6. Több termék szolgáltatásakor az utoljára átvett termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételétől számított 14 nap elteltével jár le a Felhasználó elállási joga.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett*:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében**: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja***:

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszafizetésre):

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

*: itt kell a vállalkozás nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét megadni

**: itt kell megjelölni a szerződés tárgyául szolgáló terméket vagy szolgáltatást

***: a megfelelő jelölendő.

 1. SZAVATOSSÁG

6 hónap garancia érvényes a megvásárolt termékekre. Ha a megvásárolt termék a kézhezvételtől számított 6 hónapon belül gyártási hibára visszavezethető okok miatt meghibásodik, akkor lehetőség van visszaküldeni a Szolgáltató címére és a hiba javításra kerül.

A szerelékek tartós és időtálló ragasztóval vannak az ékszerekhez erősítve. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a ragasztó elenged és elválik a szereléktől. Ekkor a hibás terméket Szolgáltató javítja.

Amennyiben a hiba nem javítható, úgy a terméket Szolgáltató cseréli vagy annak ellenértéke levásárolható a www.varazsuveg.hu webáruházban, vagy a Szolgáltató visszatéríti az árát. A garancia nem vonatkozik a termékek nem rendeltetésszerű használata által okozott hibákra, pl. törés, szakadás, kopás, karcolás, deformálódás. Az ilyen hibák javítása nem áll a Szolgáltató módjában.

9.1. Hibás teljesítés:

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben viszont a Ptk. 6:157. § (2) bekezdése alapján semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

9.2. Kellékszavatosság:

 9.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 9.2.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 9.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 9.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 9.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ammildesign.hu webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.3. Termékszavatosság:

 9.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 9.3.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 9.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 9.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 9.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 9.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.4. A szavatossági igény intézésének eljárási szabályai

 9.4.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

 9.4.2. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Felhasználónak kell bizonyítania (számlával vagy nyugtával).

 9.4.3. A Ptk. 6:166. § értelmében a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 9.4.4. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni

 9.4.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

 9.4.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

9.4.7. A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.4.8. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

 • telefon: +36 30 4184745
 • e-mail: info@varazsuveg.hu
 • postai cím: 1173 Budapest, Csabai út 48..

10.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

10.5. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 1. a Felhasználó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

10.6. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 10.6.1. a Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 10.6.2. a Fogyasztónak panaszával békéltető testülethez is fordulhat, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-875
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-710
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: 20/373-2570
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Petrássy Miklós
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Pergel Bea
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Filep Balázs
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: Dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu.

10.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

10.8. A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot (524/2013/EU rendelet 14. cikke alapján): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

101.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket megpróbálják békés úton rendezni.

10.2. Szolgáltató www.varazsuveg.hu webshopja Magyarországon működik és itt végzik a karbantartását is. Tekintettel arra, hogy a webshop más országokból is meglátogatható, a Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában a magyar jog az irányadó jog. A Szolgáltató által a Felhasználóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre – törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – az alperes (Felhasználó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes a 2016. évi CXXX. törvény 26. § (1) bekezdése alapján.

 1. SZERZŐI JOGOK

12.1. A www.varazsuveg.hu weboldal szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében, így annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll.   

12.2. A weboldalról bármilyen anyagot átvenni kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén lehetséges, akkor is csak a weboldalra való hivatkozással és a forrás feltüntetésével lehet.

 1. ADATVÉDELEM

A www.varazsuveg.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://www.varazsuveg.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Budapest, 2020. július 01.

 
Letöltés